Progresívci chcú znížiť byrokratickú záťaž, ľudí by odbremenili od výpisu z obchodného registra či listu vlastníctva

4.2.2024 (SITA.sk) – Poslanci hnutia Progresívne Slovensko chcú znížiť byrokratickú záťaž občanov a podnikateľov.

Znížiť by sa tak mala minimalizovaním potreby predkladať vybrané výpisy a odpisy zo štátnych evidencií pri kontakte občanov a podnikateľov so subjektami mimo verejnej správy.

Ide tak napr. o výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov či výpis z listu vlastníctva.

Nebudú žiadať odpisy

„Zámerom je umožniť subjektom mimo verejnej správy overovať si skutočnosti zo štátnych evidencií spôsobom použiteľným na právne úkony, čím sa odstráni potreba vyžadovať odpisy a výpisy od občanov a podnikateľov,” uvádzajú navrhovatelia v predloženom materiáli.

V roku 2018 parlament prijal zákon o byrokracii, na ktorého základe a ďalších jeho novelizácií v súčasnosti občania a podnikatelia nemusia predkladať 22 výpisov a odpisov zo štátnych evidencií a registrov pri kontakte s orgánmi verejnej moci (OVM).

V súčasnosti si OVM tieto výpisy získavajú efektívnejšie a bez byrokratického zaťaženia smerom k občanovi, a to výmenou medzi sebou.

Viacero výpisov sa už nemusí predkladať

Výpisy, ktoré sa už dnes nemusia predkladať, je napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálna mapa, potvrdenie o návšteve školy, výpis z registra trestov, potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia a potvrdenie o dôchodkových dávkach, rodný list-kópia, sobášny list-kópia, úmrtný list-kópia, potvrdenie o pobyte, potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, potvrdenie o dávkach v hmotnej núdzi či potvrdenie o ťažkom zdravotnom postihnutí.

Opatrenia, ktoré boli prijaté zákonom o byrokracii, sa však vzťahujú len na kontakt občanov či podnikateľov s orgánmi verejnej moci a nevzťahujú sa na kontakt týchto osôb so subjektami mimo verejnej správy, čo sú napr. banky, poisťovne alebo telekomunikační operátori. Voči týmto subjektom musia aj naďalej predkladať výpisy a odpisy zo štátnych evidencií.

„Ide napr. o overovanie konateľa spoločnosti prostredníctvom výpisu z obchodného registra v styku s bankou alebo v styku s telekomunikačnými operátormi pri vybavovaní paušálu, vyžiadanie výpisu z listu vlastníctva nehnuteľnosti pre uvoľnenie zábezpeky, výpisu registra trestov pri styku s bankou a podobne,” uvádzajú progresívci.

Overenie priamo zo štátnej evidencie

Z tohto dôvodu navrhujú, aby sa rozšírili „potenciálny konzumenti údajov”, ktoré sa dnes vymieňajú medzi OVM, aj na tretie strany, čo sú orgány mimo verejnej moci. Údaje by im boli sprístupnené len na základe súhlasu osoby, ktorej sa týkajú.

„V praxi by takáto úprava znamenala, že tretie strany, ktoré dnes požadujú predloženie vybraných údajov zo štátnych evidencií od občanov a podnikateľov, by si tieto údaje mohli so súhlasom týchto osôb, ktorých sa údaje týkajú, overiť priamo zo štátnej evidencie spôsobom použiteľným na právne úkony,” dodali poslanci.

Viac k témam: Byrokracia, Podnikatelia
Zdroj: SITA.sk – Progresívci chcú znížiť byrokratickú záťaž, ľudí by odbremenili od výpisu z obchodného registra či listu vlastníctva © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *