Počet vyplácaných dôchodkov, ktorých môže penzista dostávať aj viacero súčasne, od marca 2011 vzrástol o 118,1 tisíca.
Pandémia koronavírusu ovplyvnila minulý rok aj podnikateľské aktivity, čo dalo väčší priestor pre činnosť kontrolných orgánov.
Iní zas očakávajú návrat k podnikaniu spred pandémie ešte v tomto roku.
Majitelia viac ako 260 podnikov však svoje brány už neotvoria.
Obe strany sa snažia nájsť spoločný základ v oblasti obchodných pravidiel v Severnom Írsku, ktoré v obchode s tovarmi zostalo súčasťou spoločného trhu EÚ.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí cez úrady práce podporilo ku koncu marca tohto roka 48 684 podnikov a takmer 108-tisíc SZČO.
Podľa iniciatívy Pomoc pre gastro totiž nie je možné otvoriť podniky zo dňa na deň.
Hotelieri zatiaľ nevedia, na čo sa majú pripraviť, chýbajú im detailnejšie informácie.
Sociálna poisťovňa vyplatila v marci 45,1 tisíca dávok v nezamestnanosti, oproti februáru išlo o pokles o 1,7 tisíca osôb.