Objekt bude kompletne zateplený, zrekonštruované bude aj vykurovanie a osvetlenie.
Spolu s Námestím SNP boli do riešenia zahrnuté aj priestory územia Pred nemocnicou.
Aplikácia nezískala súhlas používateľov predtým, ako zdieľala ich osobné údaje s reklamnými spoločnosťami.
Po vypuknutí pandémie sa zoznam dlžníkov na základe zákona lex koronav prestal aktualizovať.
Podľa daňovej manažérky bude mimoriadne dôležité, aby finančná správa mala dostatočne pripravené svoje systémy na spracovanie veľkého množstva dát.
Prácu stratilo štyrikrát viac osôb ako počas najhoršej fázy svetovej hospodárskej krízy v roku 2009.
Tento rok treba toto daňové priznanie podať najneskôr do 1. februára.
Zväz poukázal na nevyváženosť podmienok získania podpory pre samostatne zárobkové osoby v návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce.
Nové povinnosti zaviedlo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra.
Spoločnosť získala na základe ustanovení zákona lex korona 16. októbra dočasnú ochranu.