V záujme zvyšovania kvality a úrovne BOZP sa majú stanoviť jednoznačné podmienky získania oprávnenia na činnosť oprávnenej právnickej osoby.
Podľa ministra financií Igora Matoviča ministerstvo hospodárstva by nemalo zmysel, ak by sa nestaralo o podnikateľov.
Odstránením rôznych daňových výnimiek, rôznych vylobovaných zvýhodnení a nastavením férových pravidiel je podľa Mariána Viskupiča možné následne uvažovať o znižovaní daňových či odvodových sadzieb.
Ministerstvo investícií odoslalo návrh Operačného programu Slovensko Európskej komisii.
Zo stravného nad 2,81 eura by sa mali po novom platiť daň z príjmu a odvody.
Pôvodná rezerva v hodnote viac ako 1 miliarda eur bola v roku 2021 navýšená na 3 840 438 168 eur.
Ministerstvo dopravy a výstavby aktuálne končí prípravu predĺženia oprávneného obdobia pre podávanie žiadosti o príspevok vo veľkej schéme pomoci o mesiace apríl a máj 2021.
Ku zmene dokladovania dochádza na základe predpokladu, že každý niečo konzumuje a vynaloží na to istú sumu peňazí.