Novela zákona proti byrokracii vypúšťa povinnosť predkladať orgánom verejnej moci okolo 20 výpisov a potvrdení.
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy reaguje na návrh ministerstva práce o zrušení stropov na platenie sociálnych odvodov.
Má ísť o alternatívu k súčasnej predčasnej starobnej penzii. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku po získaní 40 rokov poistenia sa má penzia krátiť o 0,3 percenta.
Podvodníci zasielajú daňovníkom email, v ktorom im ponúkajú vrátenie dane vo výške 314,35 eura, ak vyplnia priložený formulár žiadosti.
Problém s kvalifikovanými zamestnancami pritom gastro sektor trápil už pred pandémiou.
Je potrebné zabezpečiť, aby ekonomika fungovala, neprepúšťalo sa, priemysel mohol vyrábať a fungovali služby.
Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je vzdelávanie efektívne riešenie, ktoré „dokáže vyriešiť v podstate každý problém, ktorý postihne ľudstvo“.
Pri osobách s príjmami do sumy životného minima sa majú jednorazové peňažné príspevky na kompenzáciu poskytovať vo vyššej sume.
Trojtýždňové obdobie výplaty materskej dávky poskytovanej otcovi po narodení dieťaťa sa má započítavať do úhrnného obdobia nárokov na materskú dávku.
Myslí si to tajomník Republikovej únie zamestnávateľov.