Medziročný rast ekonomiky potvrdili štatistici, domácnosti však vplyvom vysokej inflácie pokračujú v šetrení 

5.9.2023 (SITA.sk) – Hrubý domáci produkt (HDP) sa v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 1,5 %. Štatistický úrad SR tak potvrdil údaje z rýchleho odhadu z polovice augusta.

Medziročné zvýšenie HDP

Objem HDP v bežných cenách bol medziročne vyšší o 11,3 % a dosiahol 30,3 mld. eur. V medzikvartálnom porovnaní po sezónnej úprave HDP vzrástol o 0,4 %.

Objem hrubej pridanej hodnoty v bežných cenách dosiahol 27,6 mld. eur, čo bolo v stálych cenách 21,1 mld. eur. Medziročne si tak pridaná hodnota udržala rast nad 3 %, a to na úrovni 3,3 %.

Medziročné zvýšenie hrubej pridanej hodnoty dosiahlo všetkých 10 sledovaných odvetví ekonomiky. Najväčší vplyv mal rast priemyslu o 3 %, čo je váhovo najvýznamnejšie výrobné odvetvie s podielom 22,1 % na pridanej hodnote celej ekonomiky.

Rástol obchod, doprava aj služby

Druhá najvýznamnejšia skupina odvetví, veľkoobchod a maloobchod, doprava a skladovanie, ubytovacie a stravovacie služby, vzrástla o 4,1 %.

Pozitívny vplyv na HDP si udržala tiež výkonnosť odvetvia stavebníctva s rastom o 5,7 %, odvetvia finančných a poisťovacích činností o 13,6 %, a tiež odvetvia činnosti v oblasti nehnuteľností o 1,8 %.

Oslabovanie ekonomickej aktivity z hľadiska jednotlivých výdavkov pokračovalo aj v druhom štvrťroku. Rozhodujúci vplyv na mínusový vývoj domáceho dopytu mala podľa úradu konečná spotreba s poklesom o 3,3 %.

Oslabenie z hľadiska výdavkov

Pokles zaznamenali všetky jej zložky. Domácnosti vplyvom vysokej inflácie pokračovali v šetrení, čo sa prejavilo poklesom spotreby druhý štvrťrok po sebe, aktuálne o 3,6 %. Zvyšné dve zložky konečnej spotreby zostali v mínuse, avšak s miernejšou dynamikou poklesu.

Výrazný pokles si udržala aj tvorba hrubého kapitálu, ktorá sa znížila o 19,5 %, hlavne vplyvom poklesu stavu zásob. Naopak, jej podpoložka, tvorba hrubého fixného kapitálu, ktorá prezentuje úroveň investovania, si ako jediná zo všetkých zložiek výdavkov domáceho dopytu udržala rast o 5,2 %.

Po poklese na začiatku roka si zahraničný dopyt v druhom štvrťroku udržal podľa úradu nepatrný rast o 0,1 %. Naopak, dovoz výrobkov a služieb naďalej výraznejšie klesal o 8,3 %, vplyvom čoho saldo zahraničného obchodu dosiahlo výrazne plusové hodnoty.

Viac k témam: Dovoz tovarov, Ekonomická aktivita, HDP, Inflácia na Slovensku, Stavebníctvo, Ubytovacie služby, Veľkoobchod, zahraničný dopyt
Zdroj: SITA.sk – Medziročný rast ekonomiky potvrdili štatistici, domácnosti však vplyvom vysokej inflácie pokračujú v šetrení  © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *