Voliči môžu osobne požiadať o hlasovací preukaz aj deň pred voľbami. V čom je odlišná žiadosť elektronicky?

31.8.2023 (SITA.sk) – Požiadať písomne o vydanie hlasovacieho preukazu pre septembrové voľby do Národnej rady SR je možné najneskôr do piatku 8. septembra. Pripomína to na svojej internetovej stránke ministerstvo vnútra. O preukaz možno požiadať listinne alebo elektronicky e-mailom tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 8. septembra.

Viac o téme: Predčasné voľby na Slovensku 2023

Hlasovací preukaz

„Obec je povinná odoslať preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, teda najneskôr do 13. septembra, a to doporučenou zásielkou ‘Do vlastných rúk’,“ uviedlo ministerstvo. Zároveň zdôrazňuje, že osobne je o preukaz možné žiadať až do piatku 29. septembra. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v sobotu 30. septembra v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

„O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný,“ uviedlo ministerstvo s tým, že požiadať o preukaz je potrebné obec, kde má volič trvalý pobyt, a tá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov. Hlasovací preukaz oprávňuje v deň volieb na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek z 5 996 volebných okrskov.

Čo je potrebné uviesť pri žiadosti?

Osobne možno podľa ministerstva požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce. „Požiadať o vydanie preukazu do uvedeného termínu možno aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,“ zdôraznilo ministerstvo.

Žiadosť o preukaz musí podľa ministerstva obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

„Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu,“ informovalo ministerstvo.

Hlasovací preukaz sa vydá iba raz

Obce podľa ministerstva vnútra na účely žiadostí o preukazy zverejňujú na svojom webovom sídle elektronickú adresu na ich doručovanie. Ak nemajú webové sídlo, zverejnia e-mailovú adresu na úradnej tabuli.

Ministerstvo v tejto súvislosti upozorňuje, že hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. „Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá,“ zdôraznilo ministerstvo.

Výnimkou je voľba poštou

Obec podľa ministerstva nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. „Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola Ministerstvu vnútra SR vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná,“ uviedlo ministerstvo.

Doplnilo, že v deň volieb je volič povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a predložiť volebnej komisii hlasovací preukaz. „Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov,“ uzavrelo ministerstvo vnútra.

Viac k témam: Hlasovací preukaz, Hlasovanie poštou, Predčasné voľby na Slovensku 2023, Žiadosť
Zdroj: SITA.sk – Voliči môžu osobne požiadať o hlasovací preukaz aj deň pred voľbami. V čom je odlišná žiadosť elektronicky? © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *