Sudcovské oddelenie by malo pozostávať zo sudcu, vyššieho súdneho úradníka a asistenta

28.8.2021 (Webnoviny.sk) – Sudcovské oddelenie, prioritne prvostupňové, by malo pozostávať zo sudcu, vyššieho súdneho úradníka a asistenta. Ide o jeden z podnetov, ktoré Združenie sudcov Slovenska (ZSS) navrhlo ministerstvu spravodlivosti po Hlavnom zhromaždení ZSS 17. júna.

Ako pre agentúru SITA vysvetlil nový prezident ZSS František Mozner, cieľom návrhov je prispieť k rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu výkonu súdnictva, ktoré sú podľa neho dlhodobo ignorované.

Ďalej je to návrh zaviesť alikvótny príplatok za výkon funkcie sudcu, ktorý by sudcom, ktorí ešte pred dovŕšením dôchodkového veku takzvane vyhoria, umožnil opustiť funkciu, čím by sa zároveň vytvoril priestor pre príchod nových sudcov, ktorí budú schopní vykonávať funkciu s väčším nasadením,“ uviedol Mozner.

Jasný počet aj zadelenie

ZSS tiež zastáva názor, že základným predpokladom plynulého dopĺňania sudcovského stavu je, aby bolo vopred jasné, koľko sudcov má pôsobiť na tom-ktorom okresnom či krajskom súde.

Presadzujeme preto návrh, aby boli pre každý súd vytvorené tabuľkové miesta, ktoré by fixne určovali počet sudcov a administratívy na jednotlivých súdoch a ktoré by sa podľa vopred stanovených kritérií (trend nápadu vecí, ich skladby a pod.) mohli meniť len v dlhodobých horizontoch, pri súčasnom zakotvení obligatórneho mechanizmu nahradenia trvale uvoľneného miesta sudcu na príslušnom súde,“ skonštatoval prezident ZSS.

Ako dodal, v súčasnosti totiž takéto miesto sudcu môže byť pridelené aj inému súdu, a to na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti.

Včasný a kvalitný výkon

Včasný a kvalitný výkon súdnictva nie je podľa Moznera možný bez kvalifikovaného a adekvátne odmeňovaného administratívneho justičného aparátu.

Najmä v oblastiach s vyššími životnými nákladmi je odmeňovanie administratívy na hranici udržateľnosti a negatívne ovplyvňuje aj jej kvalitu. Preto dlhodobo v zhode s odbormi navrhujeme prijatie osobitnej právnej úpravy, ktorá by riešila túto problematiku komplexne a zohľadnila význam a špecifiká zamestnancov v justičnej štátnej službe,“ uzavrel.

Viac k témam: súd, sudcovia
Zdroj: Webnoviny.sk – Sudcovské oddelenie by malo pozostávať zo sudcu, vyššieho súdneho úradníka a asistenta © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *