Právo na odpoveď nahradí právo na vyjadrenie a patriť bude aj verejným funkcionárom, rozhodla národná rada

22.6.2022 (Webnoviny.sk) – Vydavatelia periodickej publikácie a prevádzkovatelia spravodajského webového portálu budú mať novú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora. Inštitút práva na opravu a právo na odpoveď sa nahradia právom na vyjadrenie.

Vyplýva to zo zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie, ktorý parlament schválil 86 hlasmi zo 128 prítomných.

Právo na vyjadrenie má podľa rezortu kultúry svoje opodstatnenie v demokratickej spoločnosti. Vzťahuje sa na periodickú publikáciu a agentúrny servis.

Právo majú aj verejní funkcionári

Dotknutej osobe dáva právo na vyjadrenie sa voči skutkovému tvrdeniu, ktoré sa dotklo jej cti, dôstojnosti alebo súkromia v prípade fyzickej osoby alebo dobrej povesti v prípade právnickej osoby.

Právo na vyjadrenie sa podľa prijatého pozmeňujúceho návrhu priznáva aj verejným funkcionárom.

Poslanci schválili pozmeňujúci návrh upresňujúci právo na vyjadrenie tak, aby sa dal poprieť, doplniť, spresniť alebo vysvetliť aj hodnotiaci úsudok, ktorý vychádza zo sporného tvrdenia.

Precizuje sa tiež znenie návrhu, keďže už v súčasnosti sa hodnotiaci úsudok vychádzajúci zo sporného tvrdenia zohľadňuje napríklad v rámci rozsahu odpovede.

Právo na ochranu zdroja

Zákon upravuje právo vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa webového portálu a tlačovej agentúry na ochranu zdroja informácií získaných na zverejnenie. Výnimkou z ochrany zdroja je prípad prekazenia spáchania trestného činu.

Ide o prípad, keď verejný záujem na predchádzaní trestnej činnosti celkom zjavne prevažuje nad záujmom na ochrane zdroja.

Register médií a audiovízie má viesť ministerstvo kultúry s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblastí médií a audiovízie.

Prijatá norma zakazuje priame alebo nepriame financovanie periodickej publikácie, vydavateľa takejto publikácie alebo prevádzkovateľa spravodajského webového portálu teroristickou organizáciou, osobou alebo štátom, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname Organizácie Spojených národov alebo EÚ.

Zavádza sa nový pojem

Zákon do právneho poriadku zavádza novým pojem „deponát publikácie“, ktorý nahrádza pojem „povinný výtlačok“ periodickej publikácie a „povinný výtlačok“ neperiodickej publikácie.

Stanovuje tiež depozitárov, ktorým sa majú odovzdávať povinné deponáty publikácie. Medzi depozitármi bude Univerzitná knižnica v Bratislave a Slovenská národná knižnica.

Odovzdajú sa im povinné deponáty všetkých druhov periodických a neperiodických publikácií v tlačenej a elektronickej podobe.

Vedecké a odborné publikácie v tlačenej podobe sa majú odovzdať do fondov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Košiciach a v Prešove.

Viac k témam: Médiá
Zdroj: Webnoviny.sk – Právo na odpoveď nahradí právo na vyjadrenie a patriť bude aj verejným funkcionárom, rozhodla národná rada © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *