Pivo šetrné k planéte

23.8.2023 (SITA.sk) – V hurbanovskom pivovare spoločnosti HEINEKEN Slovensko sa ročne navarí 1,8 miliónov hektolitrov piva a cideru. Aj malá zmena vo výrobe takého veľkého objemu vie priniesť mimoriadny výsledok v dosahovaní cieľov, ktoré si spoločnosť nastavila v rámci globálnej stratégie trvalej udržateľnosti “Načapuj si lepší svet”. Aké výsledky snahy pivovarníkov z Hurbanova priniesli, zhrnuli v správe o trvalej udržateľnosti.

Stratégia spoločnosti HEINEKEN sa zameriava na environmentálnu oblasť, sociálnu a na zodpovednú konzumáciu alkoholu. V roku 2022 sa spoločnosť priblížila k plánovaným cieľom trvalej udržateľnosti vo všetkých troch pilieroch.

Obľúbené pivo vzniká takmer bez odpadu

Hurbanovský pivovar a sladovňa sú blízko úplne bezodpadovej výrobe. V roku 2022 sa podarilo recyklovať až 99,84 % odpadu, ktorý pri nej vzniká. “Časť z neho v podobe vedľajších rastlinných produktov skonzumujú aj hospodárske zvieratá. Ide až o 20 000 ton krmovín ročne, napríklad jačmenné plevy, odpadové kvasnice a mláto, ktoré dodávame lokálnym farmárom. Cítime však silný pokles živočíšnej výroby, preto intenzívne hľadáme aj nové možnosti. Do úvahy prichádza výroba produktov na energetické účely alebo výstavba ďalšej bioplynovej stanice na spracovanie tejto vedľajšej produkcie. Náš hurbanovský pivovar si dal totiž za cieľ do roku 2025 nevyvážať žiaden odpad z výroby na skládku. Sme k tomu už naozaj blízko,” hodnotí Helena Windisch manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti HEINEKEN Slovensko.

V Hurbanove vždy vedeli, aká vzácna a dôležitá je kvalitná voda. O zodpovedné zaobchádzanie s ňou ako prírodným zdrojom sa pivovarníci usilujú pri celom procese výroby, a to od úplného začiatku. Vlastnú čističku má pivovar od svojho vzniku v roku 1964 a vďaka nej v závode vyčistí 100 % odpadovej vody.

Zálohovací systém pomáha šetriť CO2

Pri bilancovaní minulého roka netreba zabudnúť na zálohovací systém nápojových obalov, ktorý odštartoval v januári 2022 a medzi spotrebiteľmi sa úspešne ujal. Práve spoločnosť HEINEKEN Slovensko je jedným zo zakladajúcich členov tohto systému, ktorého úspech slúži ako inšpirácia aj pre okolité krajiny. “Zálohovací systém umožňuje maximalizovať cirkularitu, čo znamená, že obaly nezaťažia našu planétu odpadom, ale vrátia sa späť do obehu ako materiál pre nový obal, čo je dlhodobým strategickým cieľom spoločnosti HEINEKEN,” deklaruje Helena Windisch a dodáva, “navyše sme odkúpili 1 400 ton použitých plechoviek, čím sme ušetrili viac ako 8 600 ton CO2, ktorý by inak vznikol pri výrobe primárneho hliníka.”

Výroba piva sa však paradoxne bez CO2 nezaobíde. Tento plyn sa používa na vytvorenie ochrannej atmosféry počas stáčania a prečerpávania piva. V Hurbanove ho nemusia nakupovať vo veľkom, keďže si v roku 2022 dokázali až 78,02 % spotreby CO2 vo výrobe zabezpečiť z rekuperácie.

Dekarbonizácia, čiže šetrenie CO2, je ďalším princípom, ktorým sa riadi hurbanovská výroba. Veľký vplyv na to má okrem výrobných procesov aj zdroj surovín. Čím lokálnejšie suroviny sa použijú, tým menej emisií vznikne pri ich preprave. Hurbanovská sladovňa na výrobu sladu nakupuje ročne až 135-tisíc ton sladovníckeho jačmeňa, pričom 100 % v roku 2022 pochádzalo od lokálnych dodávateľov. Pre HEINEKEN Slovensko to znamená pestovateľov vo vzdialenosti do 450 km od sladovne, pričom 73 % jačmeňa je zo Slovenska.

Výrazne sa tým zmierňuje vplyv tvorby uhlíkovej stopy pri obstarávaní suroviny. Obzvlášť hrdí sú v pivovare a sladovni na čoraz vyšší podiel surovín, ktoré pochádzajú z udržateľných zdrojov. Je to až 98 % chmeľu a 59 % jačmeňa.

Pomáhajú tam, kde chcú pôsobiť

Lokálnosť nie je dôležitá iba v kontexte nakupovania surovín. V Hurbanove dlhodobo podporujú miestne komunity, ktoré aktívne rozvíjajú zmysluplné projekty v meste aj mimo neho. Na podporu komunít išlo v minulom roku zo spoločnosti HEINEKEN Slovensko takmer 220-tisíc eur. Okrem tamojších projektov zameraných na aktivity detí, seniorov, znevýhodnených skupín, či ekologické činnosti, išlo veľké množstvo prostriedkov na podporu ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.

“Podpora komunít pre nás nie je iba módny trend, ktorý je v súčasnosti v biznise populárny. V rámci grantového programu Tu sme doma, sme sumou cez 400-tisíc eur podporili viac ako 150 projektov. Uvedomujeme si, že dariť sa nám bude iba vtedy, ak sa bude dariť aj nášmu okoliu, a preto sa v ťažkých časoch snažíme ešte viac ako inokedy,” vysvetľuje Helena Windisch.

V HEINEKEN Slovensko pravidelne organizujú aj ďalšie dobrovoľnícke aktivity ako sú zbierka šatstva, darovanie krvi, či vianočná zbierka, do ktorých sa veľmi ochotne zapájajú mnohí zamestnanci.

Férový systém odmeňovania a príležitostí

Všetci zamestnanci a zamestnankyne zarábajú spravodlivú mzdu podľa Fair Wage Network a vo výške platov mužov a žien na rovnakých pozíciách v spoločnosti nie je rozdiel.

Rastie aj podiel žien na vedúcich pozíciách. Minulý rok bolo zastúpenie žien v strednom manažmente 37 % a takmer 17 % žien je vo vrcholovom manažmente. “Veríme, že inklúzia a rozmanitosť našich zamestnancov obohacujú a podporujú pocit skutočnej spolupatričnosti. Rozmanitosť myšlienok a inšpirácií vedie k objavovaniu kreatívnejších riešení a podnecuje k lepšiemu výkonu. Zároveň veríme, že inklúzia pramení z odvážneho vedenia, preto vychovávame takých lídrov a líderky, ktorí vytvoria spravodlivý priestor, v ktorom sa všetci môžu cítiť byť súčasťou kolektívu,” vysvetľuje Helena Windisch.

Alkohol zodpovedne

Téma alkoholu a zdravia je pre spoločnosť kľúčová. V HEINEKEN Slovensko preto realizujú nielen osvetové aktivity zamerané na zodpovednú konzumáciu, ale tento princíp reflektujú priamo vo svojej výrobe a sortimente. Napriek tomu, že značka HEINEKEN je známa najmä svojím pivným portfóliom, takmer tretina z ponuky, ktorá sa v Hurbanove vyrába je nealkoholická. Tomuto trendu sa nevyhli ani obľúbené radlery, ktoré sa od roku 2021 vyrábajú výhradne bez alkoholu. “Chceme, aby sa každý mohol informovane rozhodnúť o produktoch, ktoré konzumuje. Preto na všetkých našich pivách, radleroch a cideroch spotrebitelia nájdu informácie o ich výživových hodnotách nad rámec zákona a priemyselného štandardu,” vysvetľuje Helena Windisch manažérka korporátnych vzťahov spoločnosti HEINEKEN Slovensko.

Spoločnosť HEINEKEN dlhodobo šíri osvetu o zodpovednom prístupe k alkoholu a edukuje spoločnosť v rámci viacerých platforiem. Jednou z nich je Rozumne – projekt, v ktorom vzdelávajú mladých ľudí, rodičov a učiteľov o prevencii a zamedzeniu kontaktu s alkoholom. V roku 2022 bola súčasťou iniciatívy prvýkrát aj náučná roadshow po školách s Braňom Jobusom, ktorá vznikla v spolupráci s občianskym združením Kaspian. Organizácia sa venuje deťom a mladým ľuďom a pomáha im nájsť vlastnú cestu životom. K informáciám o zodpovednom prístupe k alkoholu sa vďaka aktivitám projektu Rozumne v roku 2022 dostalo takmer 4 000 mladých ľudí priamo v školách, v teréne a nízkoprahovom centre Kaspian-u. Sprievodná komunikačná kampaň mala dosah na viac ako 3 100 000 ľudí.

Kontakt s alkoholom sa však netýka len mladých generácií, HEINEKEN sa preto na nadnárodnej úrovni pustil do otvorenej komunikácie o vplyve alkoholu na zdravie.

“V roku 2022 sme začali s úpravami dizajnov všetkých našich značiek. Do konca roku 2023 bude na všetkých obaloch našich produktov QR kód s odkazom na informácie k tejto téme,” hovorí Helena Windisch.

Do konca roka a do budúcna tak v rámci dlhodobej stratégie čaká pivovar v Hurbanove ešte veľa zmien. Cieľom je dosiahnutie uhlíkovej neutrality vo výrobe do roku 2030 a v celom hodnotovom reťazci do roku 2040, ale aj väčší dosah na komunity v regióne, či na mladých ľudí ohľadom zodpovednej konzumácie. “Ako líder na pivnom trhu sme na splnenie svojich cieľov pripravení a aj naďalej sa budeme usilovať byť inšpiráciou v riešeniach trvalej udržateľnosti aj pre iné firmy,” uzatvára Helena Windisch.

Detaily o ďalších plánoch ako aj kompletnú správu o trvalej udržateľnosti nájdete na heinekenslovensko.sk/podnikame-zodpovedne.

Informačný servis

Viac k témam: Pivo, PR, Udržateľnosť
Zdroj: SITA.sk – Pivo šetrné k planéte © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *