Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, môžu voliť v eurovoľbách

30.5.2024 (SITA.sk) – Osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, môžu voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Informovala o tom hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) Štefánia Kačalková.

Toto pravidlo platí od vydania nálezu Ústavného súdu SR z roku 2017, keď došlo k zásadnej zmene pri výkone volebného práva.

ÚKOZP tak reaguje na nesprávny postup Okresného súdu Malacky, ktorý v máji zaslal obci Plavecké Podhradie list so zoznamom osôb, ktorým bola spôsobilosť obmedzená tak, že nemajú právo hlasovať v júnových eurovoľbách.

Klienti zariadenia sociálnych služieb

Podľa hovorkyne úradu išlo o klientov tamojšieho zariadenia sociálnych služieb.

V súvislosti s prekážkou volebného práva spočívajúcou v pozbavení spôsobilosti na právne úkony si treba v prvom rade uvedomiť, že akt voľby nie je právnym úkonom v zmysle občianskeho práva. Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony nepredstavuje pre pozbavenú osobu prekážku výkonu volebného práva,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

ÚKOZP tvrdí, že zdravotné postihnutie nesmie byť dôvodom pre odobratie spôsobilosti v akejkoľvek oblasti, a teda stanovenie prekážok volebného práva je z tohto dôvodu v rozpore s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Článok 12 Dohovoru zaručuje právnu spôsobilosť ľuďom postihnutým vo všetkých oblastiach života na rovnoprávnom základe s ostatnými.

Právo voliť

Z nálezu ústavného súdu z roku 2017 zároveň vyplýva, že osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, majú právo voliť v parlamentných voľbách, v eurovoľbách, v prezidentských voľbách, v ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta, vo voľbách do orgánov územnej samosprávy a hlasovať v referende.

Obmedziť spôsobilosť na výkon volebného práva možno len na základe rozhodnutia súdu, ktoré musí zohľadňovať duševné schopnosti dotknutej osoby porozumieť významu, účelu a účinkom volieb, ich jednotlivým formám, ich subjektom a procesom vedúcim k ich výsledku a najmä schopnosť chápať vo voľbách svoj vlastný osobný a odôvodniteľný záujem,“ priblížila Stavrovská.

Prekážka práva byť volený

ÚKOZP upozorňuje, že pozbavenie spôsobilosti na právne úkony je prekážkou práva byť volený.

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím apeluje na to, aby súdy, ktoré vydali takéto usmernenia pre obce a mestá, tieto dali do súladu s Dohovorom o právach osôb so zdravotným postihnutím a s nálezom Ústavného súdu SR z roku 2017. V prípade Okresného súdu Malacky žiadame, aby zrušil list so zoznamom osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony s informáciou, že nemajú právo hlasovať vo voľbách.”

Úrad tvrdí, že komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím má zo zákona právo žiadať prijatie opatrení, ak výsledkom posúdenia je zistenie, že bolo porušené právo osoby so zdravotným postihnutím.

Viac k témam: komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Voľby do Európskeho parlamentu (eurovoľby) 2024, Volebné právo, Zdravotné postihnutie
Zdroj: SITA.sk – Osoby so zdravotným postihnutím, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony, môžu voliť v eurovoľbách © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *