Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy, volič ho dostane iba raz

15.8.2023 (SITA.sk) – Obce a mestá začnú od stredy 16. augusta vydávať hlasovacie preukazy pre septembrové voľby do Národnej rady SR.

Ako informovalo ministerstvo vnútra, lehota vyplýva zo zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Na základe hlasovacieho preukazu môže volič hlasovať v sobotu 30. septembra v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku.

Vydanie hlasovacieho preukazu

„O hlasovací preukaz môže požiadať volič, ktorý má trvalý pobyt na Slovensku a v deň konania volieb nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,” uviedol rezort s tým, že požiadať o preukaz je potrebné obec trvalého pobytu, ktorá voliča vyčiarkne zo zoznamu voličov. Hlasovací preukaz oprávňuje v deň volieb na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek z 5 996 volebných okrskov.

Osobne možno podľa ministerstva požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v piatok 29. septembra v úradných hodinách obce.

„Požiadať o vydanie preukazu do uvedeného termínu možno aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne,” zdôraznil rezort. O preukaz možno požiadať aj listinne alebo elektronicky mailom tak, aby žiadosť bola doručená obci najneskôr 8. septembra.

„Obec je povinná odoslať preukaz najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti, teda najneskôr do 13. septembra, a to doporučenou zásielkou “Do vlastných rúk”, uviedlo ministerstvo.

Údaje o voličovi

Žiadosť o preukaz musí podľa rezortu obsahovať údaje o voličovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, v žiadosti je potrebné uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu,” informoval rezort.

Obce podľa ministerstva vnútra na účely žiadostí o preukazy zverejňujú na svojom webovom sídle elektronickú adresu na ich doručovanie. Ak nemajú webové sídlo, zverejnia mailovú adresu na úradnej tabuli. Rezort v tejto súvislosti upozorňuje, že hlasovací preukaz sa vydáva iba raz, volič by s ním preto mal nakladať opatrne. „Pri strate alebo odcudzení obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá,” zdôraznilo ministerstvo.

Voľba poštou

Obec podľa rezortu nevydá hlasovací preukaz voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou. „Výnimkou je situácia, ak volič zruší registráciu o voľbu poštou v prípade, že zásielka s materiálmi na hlasovanie bola Ministerstvu vnútra SR vrátená z cudziny späť ako nedoručiteľná,” uviedlo ministerstvo.

Doplnilo, že v deň volieb je volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a predložiť volebnej komisii hlasovací preukaz. „Ten mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov,” uzavrel rezort vnútra.

Viac k témam: Hlasovací preukaz, Predčasné voľby na Slovensku 2023
Zdroj: SITA.sk – Obce a mestá začnú vydávať hlasovacie preukazy, volič ho dostane iba raz © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *