Stredoslovenská vodárenská spoločnosť vyhlásila generálny pardon pre nelegálnych odberateľov služieb

7.9.2023 (SITA.sk) – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica (StVPS) od piatka 8. septembra vyhlasuje generálny pardon pre nelegálnych odberateľov jej služieb s platnosťou do 30. novembra.

Ako informuje StVPS na svojich webových stránkach, spoločnosť začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Príležitosť vyhnúť sa pokutám

Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, vyhlasuje od 8. septembra do 30. novembra 2023 generálny pardon.

Ak do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom centre a kontrolou bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia, alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa,“ informuje StVPS.

Trestný čin

V prípade, že odberateľ má uzavretú zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie odpadovej vôd do verejnej kanalizácie neplatí, dodávateľ si uplatní aj príslušnú pokutu v zmysle všeobecných obchodných podmienok.

Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle trestného zákona,“ dodáva spoločnosť, ktorá verí, že vyhlásením generálneho pardonu budú subjekty motivované k uzavretiu zmluvného vzťahu.

Viac k témam: Dodávka vody, Generálny pardon, Kanalizácia, Vodovod
Zdroj: SITA.sk – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť vyhlásila generálny pardon pre nelegálnych odberateľov služieb © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *