Nové poistenie MetLife kompenzuje výpadok príjmu rodiča pri ošetrovaní dieťaťa

5.4.2022 (Webnoviny.sk) – V pestrom a radostnom živote každého dieťaťa dochádza aj k situáciám, keď sa pri hre, športe alebo v škole zraní, prípadne ochorie, či už na niektoré  sezónne ochorenie, alebo aj chorobu vyžadujúcu si dlhodobé liečenie. Takéto ochorenie či úraz dieťaťa bolí hneď dvakrát a to nielen samotného malého pacienta ale najmä jeho starostlivého rodiča.

Počas ošetrovného rodič zároveň vo väčšine prípadov prichádza o časť príjmu a rodina okrem sústredenia sa na starostlivosť o dieťa je zaťažená aj touto skutočnosťou. Poisťovňa MetLife svojim novým poistením Ošetrovné dieťaťa zabezpečí finančnú istotu v prípade, keď dieťa potrebuje celodenné ošetrovanie a rodič alebo zákonný zástupca nemôže vykonávať svoju pracovnú činnosť.

“Úraz alebo ochorenie dieťaťa si väčšinou vyžaduje prítomnosť rodiča pri ošetrovaní dieťaťa, či už v domácom prostredí alebo pri jeho hospitalizácii. Nové poistenie od MetLife pomôže kompenzovať výpadok príjmu a rodič sa tak môže plne zamerať na ošetrovanie a liečbu svojho dieťaťa. Plnenie z tohto poistenia pomôže vykryť finančnú stratu pri ošetrovaní, ktoré trvá viac ako 10, alebo 29 dní v závislosti od variantu poistenia” vysvetlila produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková.

Podľa Polekovej za ošetrujúcu osobu sa považuje človek uvedený v žiadosti o ošetrovné, ktorá ošetruje dieťa. Pritom toto dieťa môže byť vlastné, osvojené alebo zverené do starostlivosti. Zároveň ošetrujúca osoba musí byť v zamestnaneckom pomere alebo samostatne zárobkovo činná. Poistenie platí do veku dieťaťa 18 rokov.

“Priemerná výplata zo Sociálnej poisťovne v rámci ošetrovného je 112 eur. Poistná suma pri pripoistení Ošetrovné dieťaťa sa odvíja od výšky príjmu ošetrujúcej osoby, ktorá pritom nemusí byť poistník,” povedala ďalej Poleková.

Ďalším novým poistením od spoločnosti MetLife je poistenie Odkázanosť dieťaťa. Je určené deťom a ich rodičom na zabezpečenie finančnej istoty v prípade, ak dieťa zostane nesebestačné a odkázané na každodennú pomoc rodiča alebo opatrovateľa.

“Ak bude poistené dieťa odkázané na pomoc inej osoby následkom závažného úrazu alebo choroby s priamym následkom, finančné prostriedky z poistenia mu pomôžu zabezpečiť opatrovanie alebo asistenciu, nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, prípadne nevyhnutnú úpravu bývania. Pritom stupeň odkázania sa vzťahuje na vykonávanie jednotlivých úkonov ako napríklad stravovanie, vyprázdňovanie, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie a vyzliekanie, zmeny polohy – sedenie, státie, orientácia v prostredí a ďalšie,” povedala produktová špecialistka.

Posledným z nových poistení k produktu Kamarát je Invalidita z mladosti, ktoré nadväzuje na Odkázanosť dieťaťa. Je určené deťom, na zabezpečenie finančnej istoty, v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dospelosti.

“Ak bude poistené dieťa uznané invalidným z mladosti, finančné prostriedky z poistenia mu pomôžu zabezpečiť opatrovanie alebo asistenciu, nákup liečebných pomôcok, dodatočnú liečbu, prípadne nevyhnutnú úpravu bytu. Výhodou tohto poistenia je napríklad, že na zdokladovanie postačuje rozhodnutie Sociálnej poisťovne o uznaní invalidity. Ďalej je to možnosť výberu formy výplaty poistného plnenia a to jednorazovo alebo mesačnou výplatou, pričom tie platia počas celej doby invalidity maximálne do veku 65 rokov,” dodala Poleková.

Poistenie Kamarát je možné nastaviť ako investičné životné poistenie so sporivou zložkou, alebo ako rizikové poistenie bez sporivej časti. Pre všetky poistené deti v rámci tohto poistenia MetLife poskytuje široké spektrum bezplatných asistenčných služieb. Súčasťou služieb je aj lekár na telefóne, linka na ktorej sa môže rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa kedykoľvek poradiť s lekárom ako postupovať v prípade zdravotných ťažkostí.

MetLife na Slovensku

MetLife pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Aktuálne má na Slovensku viac ako 900 000 klientov.

O spoločnosti MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom pridružených a dcérskych spoločností (“MetLife”) jednou z popredných svetových spoločností poskytujúcich finančné služby v oblastiach poistenia, anuít, zamestnaneckých benefitov a správy aktív, aby pomohli individuálnym a firemným zákazníkom vytvoriť istejšiu budúcnosť. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Viac informácií nájdete na stránke www.metlife.com , www.metlife.sk.

Informačný servis

Viac k témam: Poistenie, PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Nové poistenie MetLife kompenzuje výpadok príjmu rodiča pri ošetrovaní dieťaťa © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *