Inkluzívne vzdelávanie vytvára priestor pre všetky deti

31.3.2022 (Webnoviny.sk) –
Nadácia Volkswagen Slovakia v diskusiách spojila expertov na inkluzívne vzdelávanie
Prax potvrdzuje, že inkluzívny prístup je prínosom pre všetky deti
Štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Svetlana Síthová, považuje inklúziu za cieľ, ku ktorému sa spoločnosť musí dopracovať

Inkluzívne vzdelávanie vytvára bezpečný priestor na rozvoj všetkých detí a zároveň odstraňuje bariéry, aby sa deti mohli vzdelávať spoločne. Vďaka angažovaným pedagógom, rodičom aj inštitúciám, sa stáva dostupnejším aj na slovenských základných školách. O tom, ako môže vyzerať inklúzia v praxi, aké aktivity pripravuje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a aké sú predpoklady bezpečného prostredia na školách, hovorili odborníčky spolu s rodičmi počas online diskusií Nadácie Volkswagen Slovakia v rámci grantového programu Naša inkluzívna škola.

“Inklúzia je náš cieľ, ku ktorému sa potrebujeme dopracovať,” uviedla štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR, Svetlana Síthová, na úvod 10. webináru #INšpirujSaONline. “Je dôležité, aby školy vnímali a chceli inklúziu ako úplne prirodzenú vec. Keď sa ľudia spýtajú, prečo potrebujeme inklúziu, môžeme odpovedať otázkou – a prečo potrebujeme byť k sebe ľudskí? Je to niečo samozrejmé a prirodzené; niečo, z čoho benefituje konkrétne dieťa i celá spoločnosť.

Okrem hodnotového nastavenia v sebe táto oblasť nesie aj rozmer zabezpečenia a dodržiavania práv – Slovenská republika ešte v roku 2010 ratifikovala Dohovor o právach osôb so zdravotným znevýhodnením a prijala tak záväzok zabezpečiť inkluzívny vzdelávací systém na všetkých úrovniach.

Dôležitým míľnikom v tejto téme bolo prijatie stratégie inkluzívneho vzdelávania v decembri 2021, ku ktorej sa participatívne tvoril Akčný plán. Najväčšou zmenou, ktorá nás čaká, je reforma kurikula,” doplnila štátna tajomníčka.

Inšpirácie pre prax

Témy aktuálnych online diskusií boli Škola ako bezpečné a podporujúce prostredie a Inkluzívne školy v praxi. Zvolili sme ich v kontexte grantového programu Naša inkluzívna škola, ktorý sme v Nadácii VW SK spustili minulý rok. Spolu s finančnou podporou pre základné školy, ktoré majú záujem napredovať na svojej ceste k inklúzii, vnímame ako dôležité prepájať odborníkov, pedagógov a rodičov. Rozprávať o tom, aké sú predpoklady, ale aj výzvy vytvorenia školského prostredia, ktoré je bezpečné a podporujúce, ako z takéhoto prístupu profitujú všetky deti, nielen deti v riziku a s čím sa stretávajú rodičia,” priblížila Ľubomíra Repáňová, projektová manažérka Nadácie VW SK. “Pozitívnymi príkladmi z praxe a priestorom na prezentáciu fungovania podporených škôl sa zároveň snažíme inšpirovať aj ďalších, aby si inkluzívny princíp osvojili. Chceme podporiť úsilie, aby deti mohli vyrastať a napredovať spoločne, rešpektujúc jedinečnosť každého z nich.”

Škola ako bezpečné a podporujúce prostredie

Bežnými bariérami, s ktorými sa deti stretávajú na školách, je neprijatie, že sú iné. Môže ísť o zdravotné znevýhodnenie, pôvod a sociálne prostredie, z ktorého pochádzajú, nadanie, či aktuálna náročná situácia, v ktorej sa nachádzajú a menia na základe toho svoje správanie. “Stretávajú sa s tým bežné deti i deti v riziku. Žiaľ, stane sa to aj zo strany pedagógov, ktorí k deťom pristupujú netaktne,” hovorí Bianka Kubovičová z Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní. Škola by pritom mala byť miestom, kde je dieťa šťastné. “Dieťa sa nemôže báť vzdelávania, učiteľa či písomnej práce. Hovoríme o škole – inštitúcii, ktorá nesmie náháňať strach v žiadnom kontexte. Jej úlohou je umožniť dieťaťu napredovať, veriť v svoje schopnosti a uvedomiť si, že môže byť prospešné pre seba, svoju rodinu a spoločnosť. Toto sa týka všetkých detí.”

Podľa HBSC štúdie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sú 3 z 5 detí na Slovensku v škole nešťastné,” doplnila Svetlana Síthová. “Je na nás všetkých, aby sme tento stav zmenili. Práve inkluzívny prístup v sebe obsahuje rešpektovanie rôznorodosti a podporu pre všetkých, aby každý dokázal napĺňať svoj potenciál a byť šťastným.”

Mária Baltesová, špeciálna pedagogička a koordinátorka školského podporného tímu na ZŠ Drábova Košice, opisuje inkluzívnu školu ako “ľudskejšiu a otvorenú všetkým”.  “Najmä v poslednom čase zároveň vidíme veľkú potrebu prijatia u bežných detí, ktoré si prechádzajú ťažkým obdobím – napríklad rozvodom rodičov, chorobou v rodine alebo náročnou fázou dospievania a prijatia seba samého. Po dvoch rokoch pandémie, keď boli s priateľmi v kontakte takmer výlučne len online, vznikajú medzi nimi komplikácie pri fungovaní v skupine, ktoré často spolu riešime.

Spolu so zabezpečením podpornej a priateľskej klímy na škole je súčasťou zmeny školy na inkluzívnu aj úprava prostredia, aby sa predišlo fyzickým bariéram. Riaditeľka Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, pani Mária Farkašová, uviedla, že vďaka finančnej podpore mohli prijať aj deti s obmedzením pohybu, pre ktoré je nevyhnutnosťou napríklad schodisková plošina. Na škole zriadili aj špeciálnu zdravotnú miestnosť pre rodičov detí, ktorým je potrebné podávať inzulín a vybavili pomôckami terapeutickú a senzorickú miestnosť.  Nevyhnutnosťou je zároveň pôsobenie školského podporného tímu – odborníkov, ktorí dokážu zabezpečiť komplexný servis pre bežné i začlenené deti a podporujú aj svojich kolegov, pedagógov v ich práci.

Obe uvedené školy získali od Nadácie VW SK podporu každá vo výške 100 000 eur, ktorú mohli využiť podľa potreby na debarierizáciu, zabezpečenie pomôcok, rozšírenie školského podporného tímu a na vzdelávanie pedagógov.

Naša inkluzívna škola = škola, ktorá je dostupná pre každé dieťa.

Škola, ktorá skutočne vychádza v ústrety špecifickým potrebám všetkých detí a nerozdeľuje, koho prijme a koho nie.
Škola, ktorá pozitívne formuje mikrosvet našich detí.
Škola, kde môžu naše deti vyrastať a vzdelávať sa spoločne.

Informačný servis

Viac k témam: Inkluzívne vzdelávanie, PR, Vzdelávanie
Zdroj: Webnoviny.sk – Inkluzívne vzdelávanie vytvára priestor pre všetky deti © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *