Hlohovec nevníma koncept inteligentných miest ako preteky, inovatívne monitoruje ovzdušie

16.8.2023 (SITA.sk) – Monitoring ovzdušia je pilierom zlepšovania jeho kvality. V Hlohovci majú prehľad o aktuálnych aj historických dátach zásluhou aplikácie Meteo-metering. Ide o jednu zo zložiek konceptu inteligentného mesta.

Filozofiu smart cities nechápu v 20-tisícovom okresnom sídle v Trnavskom kraji ako samoúčelné preteky o najnovšie vymoženosti. Vnímajú ho ako nástroj na rozumný manažment mesta, dosahovanie efektivity jeho správy a prevádzky a zvyšovanie kvality života obyvateľov.

Trinásť veličín na troch frekventovaných miestach

Spomenuté meteostanice v Hlohovci na frekventovaných uliciach Nitrianska, Hlohová pri kruhovom objazde a Dušana Jurkoviča pri ceste II/513 osadili na stĺpoch pouličného osvetlenia už koncom roka 2018 ako súčasť jeho smart modernizácie a pridanú hodnotu k základnej funkcionalite.

Kompaktné environmentálne stanice KES-1 sú prepojené s diaľkových riadením CityTouch LED osvetlenia (konkrétne ide o 2 542 takýchto úsporných svetelných zdrojov) a sledujú dovedna 13 veličín. Patria medzi ne aj hodnoty prachových častíc PM2,5 a PM10, oxidu uhoľnatého, oxidu dusičitého, oxidu siričitého, ozónu a UV žiarenia. Hlohovec bol prvým mestom na Slovensku, ktoré zmenilo svoju sieť pouličného osvetlenia v takomto rozsahu.

Frašták hostiteľom Smart City Academy

Zlepšovanie kvality ovzdušia prostredníctvom sofistikovaného monitoringu a zavádzania vyspelých riešení a opatrení je hlavným cieľom konkrétneho programu Smart City Academy. Viaczložkový projekt spadá do agendy neformálneho združenia inteligentných miest Smart Cities Klub (SCK) a spolufinancujú ho z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zďaleka nie je náhoda, že Hlohovec ako člen SCK už v decembri 2019 hostil jeden z workshopov Smart City Academy.

Technológie majú potenciál umožniť ľuďom jednoduchšie a dostupnejšie využívať služby samosprávnych jednotiek. Radnica považského mesta ruží deklaruje, že za smart považuje aj zabezpečenie vysokej transparentnosti chodu municipality a participáciu, respektíve zapájanie verejnosti do rozhodovania. Deje sa to predovšetkým cez rozhrania Odkaz pre starostu, Hlas občanov či Sensoneo na smart manažment odpadov.

V odberovej používateľskej rovine sú občanom “Fraštáku” k dispozícii bezplatné SMS-notifikácie aj e-mailové správy – newslettre, ďalej informačný systém (eGOV) a geografický informačný systém (webGIS) mesta, či údaje o drevinách na území mesta na webe Stromy pod kontrolou.

Klimasken na stanovenie stratégie

Hlohovec v roku 2018 realizoval systém energetického manažmentu budov mesta, a to inštaláciou zariadení na báze “internet of things (IoT)” s integráciou merania a odpočítavania stavov spotreby. Už o rok skôr Vodárenská spoločnosť Hlohovec sprevádzkovala automatizovaný systém riadenia procesov prevádzky verejného vodovodu a kanalizácie.

V roku 2020 zase ako súčasť projektu LIFE Deliver, ktorý v spolupráci s partnermi realizuje Karpatský rozvojový inštitút, Hlohovec otestoval Klimasken – nástroj na prípravu lokálnej stratégie na zmeny klímy. S indexom 42 vyšiel o čosi lepšie ako Košice (40), ale zaostal za Prešovom (49) a hlavne bratislavskou Karlovou Vsou (62).

Unifikovaný analytický a komparačný online nástroj Klimasken v sústredných kružniciach rozdelených na štyri kvadranty vyhodnocuje desiatky indikátorov expozície jednotlivých budov i celých mestských častí voči prejavom zmeny klímy (Hlohovec štítok 68), citlivosti a adaptívnej kapacity oblasti (36), produkcie skleníkových plynov a jej znižovania (50) a pripravenosti inštitúcií realizovať adaptačné a mitigačné opatrenia (16).

Informačný servis

Viac k témam: Hlohovec, Ovzdušie, PR
Zdroj: SITA.sk – Hlohovec nevníma koncept inteligentných miest ako preteky, inovatívne monitoruje ovzdušie © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *