Pomenovaním osobitých prvkov v tvorbe slovenských choreografov projekt odhaľuje pestrosť domácej scény súčasného tanca v celoeurópskom kontexte.