Pri havárii sa údajne zrazilo nákladné auto s civilným policajným autom, v ktorom cestoval Vilks spoločne s policajnou ochrankou.
V Bratislave sa podujatia konajú večer od 17. septembra do 3. októbra a v Košiciach naplánovali podujatia od 9. do 24. októbra.
O laureátoch rozhoduje odborná komisia zložená z výtvarníkov, etnológov, dizajnérov a ďalších odborných pracovníkov.
Jeho život a tvorba boli neoddeliteľne spojené so spišským regiónom.
Podujatie sa uskutoční od pondelka 28. júna do piatka 2. júla.
Eva Ševčíková bola poverená riadením Ústredia ľudovej umeleckej výroby od 1. januára 2021.
Pribudli tiež ekologické svetelné pútače a vytvorili aj aplikáciu, vďaka ktorej sa návštevníci dozvedia viac o jednotlivých výstavách.