Podujatie sa uskutoční od pondelka 28. júna do piatka 2. júla.
Eva Ševčíková bola poverená riadením Ústredia ľudovej umeleckej výroby od 1. januára 2021.
Pribudli tiež ekologické svetelné pútače a vytvorili aj aplikáciu, vďaka ktorej sa návštevníci dozvedia viac o jednotlivých výstavách.