BIBIANA predstaví 20 najkrajších slovenských kníh, avizuje aj podstatné zmeny

Súťaž sa usiluje zvyšovať úroveň knižnej kultúry na Slovensku, najmä po vizuálnej stránke. 

Na Slovensku ročne vyjdu tisíce kníh, najviac prekladanou slovenskou autorkou je Klára Jarunková

Do slovenského jazyka sa prekladá omnoho viac kníh než z neho.