Starodôchodcom je penzista, ktorému Sociálna poisťovňa priznala jeho dôchodok pred 1. januárom 2004.
Používanie zeleného dokladu už v súčasnosti nemá podľa poisťovní opodstatnenie.
Odborníci jednoznačne odporúčajú poistiť sa každému podnikateľovi, či už sa jedná o živnostníka alebo väčšiu spoločnosť.
Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku v apríli tohto roka dosiahla 4,56 %, oproti marcu sa znížila o 1,30 percentuálneho bodu.
Novelou zákona sa stanoví aj percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri týchto chorobách.
Podľa COVID semaforu začnú pobočky poisťovne pracovať v zelenom režime za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.