Návrh bude predložený na aktuálnej schôdzi NR SR, predpokladaný termín je v utorok 30. marca.
Oproti roku 2019 ide o nárast o 16,6 tisíca ľudí, teda takmer o 46 percent.
Zdaniteľným príjmom na získanie nároku na daňový bonus na dieťa majú byť aj príspevky v rámci aktívnej politiky trhu práce, dotácie z rezortu kultúry, ako aj pandemické nemocenské dávky a pandemické ošetrovné.
Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak upozornil na to, že počas minulého roka zamestnanci poisťovne vyplatili o 40 percent dávok viac ako v roku 2019.
Poistné na sociálne poistenie podnikateľom stúpa vzhľadom na zvýšenie minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od 1. januára 2021.
Ak rodičia už raz žiadosť o pandemickú OČR v minulom roku zaslali, za január tohto roka pošlú do Sociálnej poisťovne len čestné vyhlásenie.
Ak bude dostávať penzista ako sporiteľ v druhom pilieri v budúcom roku zo Sociálnej poisťovne dôchodok vo výške aspoň 491,70 eura, bude si môcť vybrať jednorazovo celú nasporenú sumu.
Ak živnostník v súčasnosti platí minimálne poistné 167,89 eura, za obdobie od januára budúceho roka najneskôr do 8. februára už zaplatí 180,99 eura.
Suma úrazového príplatku bude vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Spolu s náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, resp. nemocenským, tak zamestnanec dostane 80 % jeho hrubého príjmu.
Tento údaj poisťovňa potrebuje pri rozhodovaní o výške trinásteho dôchodku. Čas máte do 15. novembra 2020.