Ak bude dostávať penzista ako sporiteľ v druhom pilieri v budúcom roku zo Sociálnej poisťovne dôchodok vo výške aspoň 491,70 eura, bude si môcť vybrať jednorazovo celú nasporenú sumu.
Ak živnostník v súčasnosti platí minimálne poistné 167,89 eura, za obdobie od januára budúceho roka najneskôr do 8. februára už zaplatí 180,99 eura.
Suma úrazového príplatku bude vo výške 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Spolu s náhradou príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, resp. nemocenským, tak zamestnanec dostane 80 % jeho hrubého príjmu.
Tento údaj poisťovňa potrebuje pri rozhodovaní o výške trinásteho dôchodku. Čas máte do 15. novembra 2020.
Nárok na 300-eurovú trinástu penziu budú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodkovú dávku vo výške 214,80 eura a menej, pri penzii v sume 909,28 eura a viac dosiahne trinásty dôchodok 50 eur.
Najjednoduchšou možnosťou je priamo požiadať svojho notára, aby si informácie overil na portáli OverSi.gov.sk, radí Sociálna poisťovňa.
Pobočky, ktoré sú v COVID semafore poisťovne označené ako „oranžové“ a „červené, akceptačné listy na počkanie nebudú vydávať.
Kým v minulom roku evidovala Sociálna poisťovňa v priemere 1 108,9 pracovných úrazov za mesiac, tento rok ani jeden z mesiacov nedosiahol takúto úroveň.
Aktuálne Sociálna poisťovňa vypláca dávku v nezamestnanosti najvyššiemu počtu poistencov za uplynulých šestnásť rokov.
Nedostatok financií na výplatu starobných a predčasných starobných penzií poisťovňa vykryla prebytkami z iných fondov sociálneho poistenia.