Až 73 z nich si myslí, že prípadné nebezpečenstvo dokáže včas odhaliť.
USA uviedli, že firme by hrozili tvrdšie pokuty a trestné stíhanie, ak by dobrovoľne nepriznala svoje aktivity.