Viac ako polovica ľudí si myslí, že budúca vláda by nemala ďalej financovať cirkvi. Proti sú najmä voliči SaS a PS

23.8.2023 (SITA.sk) – Viac ako 55 percent Slovákov si myslí, že budúca vláda by nemala ďalej financovať registrované cirkvi zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre JOJ24. Prieskum bol realizovaný v dňoch 7. až 14. augusta na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Účastníkom prieskumu bola položená otázka: „Mala či nemala by podľa vás budúca vláda pokračovať vo financovaní registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu?“. Zvoliť si mohli iba jednu odpoveď.

Rozpor vo financovaní cirkví

O tom, že by budúca vláda určite nemala pokračovať vo financovaní registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu je presvedčených 31,5 percenta respondentov, ďalších 23,6 percenta opýtaných si myslí, že by asi nemala cirkvi naďalej financovať.

Za to, aby vláda pokračovala vo financovaní cirkví sa celkovo vyslovilo necelých 38 percent respondentov, pričom 16 percent odpovedalo „určite by mala” a ďalších 21,9 percenta uviedlo odpoveď „asi by mala”. Čosi vyše pol percenta opýtaných nechcelo na otázku odpovedať a 6,4 percenta sa k nej nevedelo vyjadriť.

Kladné odpovede najmä od žien

Pokračovanie financovania registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu má o čosi vyššiu podporu medzi ženami než medzi mužmi. Kladné odpovede („určite by mala” a „asi by mala”) uviedlo celkovo 39 percent respondentiek, kým medzi mužmi to bolo celkovo 37 percent. U mužov bolo zároveň 34 percent tých, ktorí odpovedali, že vláda by určite nemala pokračovať vo financovaní cirkví, medzi ženami túto odpoveď zvolilo 29 percent.

Medzi ženami tiež bolo deväť percent takých, ktoré sa k otázke nevedeli vyjadriť. Za to, aby budúca vláda naďalej financovala registrované cirkvi zo štátneho rozpočtu sú najviac ľudia vo veku 66 a viac rokov, kladné odpovede uviedlo celkovo 46 percent z nich. Najmenej s tým súhlasí veková kategória 34 až 49 rokov, kde kladné odpovede zvolilo 34 percent respondentov, a odpoveď, že by vláda určite nemala naďalej financovať cirkvi, vybralo 37 percent z nich.

Výsledky podľa vzdelania respondentov

Ukončenie financovania registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu najväčšmi podporujú respondenti s vysokoškolským vzdelaním. To, že vláda by v ňom určite nemala pokračovať a asi by v ňom nemala pokračovať si myslí celkovo 61 percent z nich. Nadpriemerne vysokú podporu má pokračovanie financovania cirkví medzi ľuďmi so základným či učňovským vzdelaním bez maturity, kladné odpovede uviedlo celkovo 41 percent z nich.

Nadpriemernú podporu pre to, aby budúca vláda naďalej pokračovala vo financovaní registrovaných cirkví zo štátneho rozpočtu vyjadrovali obyvatelia Prešovského, Žilinského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Napriemerne často uvádzali kladné odpovede i obyvatelia maďarskej národnosti, „určite by mala” a „asi by mala” odpovedalo 51 percent z nich. Naopak, za to, aby vláda ďalej nefinancovala cirkvi zo štátneho rozpočtu sú najviac obyvatelia inej národnosti, odpovede „určite by nemala” a „asi by nemala” zvolilo celkovo 62 percent z nich.

Názory voličov jednotlivých strán

Proti pokračovaniu financovania registrovaných cirkví je najviac voličstvo strany Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutia Progresívne Slovensko (PS). V prípade liberálov uviedlo kladné odpovede na otázku celkovo 10 percent respondentov, no 62 percent sa vyjadrilo, že budúca vláda by určite nemal naďalej financovať cirkvi.

U progresívcov je za pokračovanie financovania cirkví celkovo 17 percent ich elektorátu, odpoveď, že by budúca vláda určite nemala naďalej financovať cirkvi vybralo 46 percent voličstva PS. To, že budúca vláda by mala naďalej financovať registrované cirkvi zo štátneho rozpočtu si výrazne nadpriemerne často myslí voličstvo Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), ide o 72 percent z nich, a tiež voliči OĽaNO a priatelia, kde má tento názor celkovo 61 percent z nich.

Nadpriemerne často kladné odpovede volili aj voliči Slovenskej národnej strany (SNS), kde išlo o 49 percent opýtaných, elektorát strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD), kde to bolo 45 percent a voliči hnutia Republika, kde pokračovanie financovania cirkví podporuje 42 percent. Kladné odpovede tiež nadpriemerne často uvádzalo aj voličstvo hnutia Sme rodina, celkovo išlo o 40 percent z nich. Spomedzi voličov strany Smer – sociálna dmokracia je za pokračovanie financovania cirkví 37 percent.

Viac k témam: Cirkev, Financovanie cirkví, Prieskum
Zdroj: SITA.sk – Viac ako polovica ľudí si myslí, že budúca vláda by nemala ďalej financovať cirkvi. Proti sú najmä voliči SaS a PS © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *