Požičaná planéta sa stáva významným programom enviro vzdelávania na školách

7.4.2022 (Webnoviny.sk) – Viesť mládež k pozitívnym návykom a zodpovednému vzťahu k životnému prostrediu je dnes už nevyhnutnosťou. Osvetu na školách podporí sviežou formou program environmentálnej výučby Požičaná planéta. Jeho cieľom je posilniť súčasný vzdelávací systém na druhom stupni základných škôl. Vďaka podpore z Nadácie KOOPERATIVA pribudne do 100 škôl po celom Slovensku kompletný set učebných materiálov.

Autori programu sa žiakom prihovárajú modernými multimediálnymi nástrojmi, pútavými aktivitami a zrozumiteľným jazykom, aby si z obsahu odniesli deti čo najviac. Otvárajú kľúčové témy, ako je ochrana prírody, konzumný spôsob života, nakladanie s odpadom, plytvanie zdrojmi planéty, nástrahy klimatických zmien, strata biodiverzity a mnohé ďalšie. Ambíciou Požičanej planéty, ktorá spája neziskový, súkromný a štátny sektor, je zastrešiť do konca roka viac ako 400 environmentálnych vzdelávacích aktivít. Program sa tak stáva najväčšou iniciatívou zeleného vyučovania na slovenských školách.

Starostlivosť o planétu je v rukách nás všetkých

Názov nášho programu je odvodený od starej myšlienky, s ktorou sme hlboko stotožnení – našu planétu sme nezdedili od našich otcov – požičali sme si ju od našich detí. Program Požičaná planéta prispieva k tomu, aby sa udržateľný rozvoj a ochrana životného prostredia stali mentálnou výbavou nastupujúcich generácií a aby sa úcta k prírode a ochrana všetkých foriem života na našej planéte stali najdôležitejšími kritériami pri rozhodovaní a konaní ľudí,” hovorí Jaroslav Blaško, autor iniciatívy Požičaná planéta a dokumentarista.

Program Požičaná planéta si nás získal nielen vysokou úrovňou pedagogickej odbornosti, profesionálnou organizáciou, ale hlavne svojou naliehavosťou, úprimnosťou a zrozumiteľnosťou pre nás aj naše deti. Podporujeme snahy trvalo ukotviť tému ekológie do vzdelávacieho systému a otvorene hovoriť o klimatických zmenách s deťmi už odmalička. Práve tím tvorcov Požičanej planéty prišiel z nášho pohľadu s doposiaľ najviac ucelenou a prepracovanou koncepciou, ktorá má potenciál osloviť postupne všetkých žiakov na Slovensku. Úprimne nás teší, že sa môžeme na tomto procese podieľať aj my,” hodnotí správkyňa Nadácie KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová.

Program prináša osvetu do školských lavíc i mimo nich

Iniciátori projektu OZ Požičaná planéta pre školy a spoločnosť dive 2000 production spolupracujú na tvorbe metodických príručiek pre učiteľov, enviro-zošitov pre žiakov a tiež dokumentárnych filmov so špičkovými expertmi z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. V projekte skombinovali tradičné vyučovacie metódy, ako napríklad projektové a bádateľské vyučovanie, prácu s pracovnými listami a multimédiami, outdoor vzdelávanie či školské pokusy. Iniciatíva má zároveň silný potenciál nielen vo formálnom (školskom) vzdelávaní, ale aj v záujmových krúžkoch či priamo v rodinách. Vzdelávacie sety a s nimi súvisiace školiace semináre pre pedagógov zabezpečené v spolupráci s Nadáciou KOOPERATIVA sa uskutočnia ešte v tomto školskom roku.

Požičanú planéta si všimla aj odborná verejnosť

Koncept Požičaná planéta už získal niekoľko ocenení, ako napríklad Národné podnikateľské ceny za životné prostredie či záštitu Slovenskej komisie OSN pre výchovu a vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO a od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR získal odporúčaciu doložku pre súbor didaktických prostriedkov.

Viac informácií o programe, za ktorým stojí OZ Požičaná planéte pre školy a produkčná spoločnosť dive 2000 production, je k dispozícii na stránke Nadácie KOOPERATIVA alebo na www.pozicanaplaneta.sk.

Informačný servis

Viac k témam: Požičaná planéta, PR, Životné prostredie
Zdroj: Webnoviny.sk – Požičaná planéta sa stáva významným programom enviro vzdelávania na školách © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *