Finančné výsledky Hartmann Group za rok 2021 ovplyvnila pandémia koronavírusu a pokrok v transformačnom programe

4.5.2022 (Webnoviny.sk) –
Pokles tržieb a zisku v dôsledku pandémie
Transformačný program dosiahol značný pokrok vďaka uvedeniu nových produktov na trh a rozsiahlym investíciám do výrobných zariadení a infraštruktúry
Výhľad na rok 2022: tržby a zisky klesnú; vplyv ozbrojeného konfliktu na Ukrajine zatiaľ nemožno vyčísliť

Podľa očakávania došlo k poklesu kľúčových ukazovateľov spoločnosti z dôvodu pokračujúcej pandémie koronavírusu. Mimoriadny dopyt po dezinfekčných prostriedkoch a osobných ochranných pomôckach vyvolaný pandémiou opadol, pretože si zákazníci postupne vytvorili značné skladové zásoby. Počas pandémie bol trh veľmi obmedzený z dôvodu nízkej obsadenosti lôžok v lekárskych zariadeniach a vykazoval iba postupné navyšovanie počtu operácií a návštev pacientov u lekárov a v lekárňach. Na výsledky mali tiež negatívny vplyv výrazne vyššie ceny surovín a dopravy. Naproti tomu bol zisk skupiny veľmi pozitívne ovplyvnený strategickým transformačným programom.

Kľúčové finančné údaje roku 2021

Tržby skupiny HARTMANN v roku 2021 dosiahli hodnotu 2 301,8 mil. eur. To zodpovedá očakávanému miernemu poklesu o 5,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Upravená EBITDA, čo je kľúčový ukazovateľ vypovedajúci o zisku skupiny, klesla o 17,7 % na 240,6 mil. eur
(v predchádzajúcom roku predstavovala 292,4 mil. eur) a skončila teda v rámci zverejnenej prognózy. HARTMANN Group dodržiava kontinuálnu dividendovú politiku. Navrhovaná dividenda zostáva oproti predchádzajúcemu roku bez zmeny vo výške 8 eur na akciu.

Prevencia infekcií: Dopyt klesol kvôli predzásobeniu zákazníkov počas pandémie.
Starostlivosť o inkontinenciu: Pretrvávajúca nízka obsadenosť lôžok v nemocniciach a domovoch pre seniorov viedla k obmedzenému dopytu.
Starostlivosť o rany: Napriek rastu zostáva trh starostlivosti o rany výrazne za vývojom trhu pred pandémiou koronavírusu.
Divízia iných produktov skupiny: značka KNEIPP pokračovala v úspešnom využívaní trendu vyššieho povedomia o starostlivosti o zdravie; KOB zaznamenala rast v oblasti kompresívnych obväzov.

Tržby (organický rast/pokles tržieb) 2021

Skupina
2 301,8 milióna EUR (–5,2 %)

Prevencia infekcií
681,3 milióna EUR (–19,3 %)

Starostlivosť o inkontinencii
681,1 milióna EUR (–1,8 %)

Starostlivosť o rany
492,4 milióna EUR (+9,7 %)

Divízia iných produktov skupiny (1)
447,0 milióna EUR (+0,8 %)

(1) Názvy týchto obchodných segmentov sa v roku 2021 zmenili.

Úspešný transformačný program

Skupina HARTMANN začala v roku 2019 transformačný program s cieľom stabilne zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Vzhľadom na to, že sa v období pandémie zintenzívňujú výzvy, ktorým trh s produktmi pre zdravotnú starostlivosť čelí, je pre spoločnosť zásadná dôsledná implementácia tohto programu.

“Znovu sa nám podarilo úspešne čeliť výzvam pandémie a zároveň s tým dosiahnuť plánované míľniky v našom transformačnom programe,” dodáva Britta Fünfstück, generálna riaditeľka skupiny HARTMANN.

Skupina HARTMANN uviedla na trh významné produktové inovácie: napríklad nové krytie rán na báze silikónu (napr. Cosmopor® Silicone), systém na analýzu rán založený na umelej inteligencii (Vintens®), nové sterilné sety na prevenciu infekcií (MediSet®) a tiež vysoko účinné produkty na dezinfekciu povrchov (napr. Bacillol® 30 Sensitive).
Skupina HARTMANN pokračovala vo svojom programe digitalizácie a posilňovala svoju ponuku produktov pre ambulantný trh. Od januára 2021 je súčasťou portfólia spoločnosti popredný nemecký internetový server s poradenstvom pre ošetrovanie (pflege.de).
Skupina HARTMANN významne investovala do rozširovania a modernizácie svojich výrobných zariadení a infraštruktúry, napríklad do strojového vybavenia na výrobu produktov moderného hojenia rán vo Francúzsku, novej vysoko výkonnej výrobnej linky na výrobu produktov pre inkontinenciu v Španielsku a rozšírenia kapacity divízie Dezinfekcia v Nemecku. Celkovo v minulom roku dosiahli investície do hmotných aktív spoločnosti hodnotu približne 154 mil. eur, čo je výrazne viac ako v predchádzajúcich rokoch.

Výhľad 2022:

Vo finančnom roku 2022 skupina HARTMANN aj naďalej očakáva mierny organický pokles tržieb a pokles upravenej EBITDA do rozmedzia 190 až 230 mil. eur. Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu je v tejto prognóze vysoká miera neistoty. Navyše ešte nie je možné kvantifikovať dopady rusko-ukrajinského konfliktu, ktoré preto nie sú do výhľadu zahrnuté.

Rusko-ukrajinský konflikt:

Skupina HARTMANN odsudzuje akúkoľvek agresiu, ktorá ohrozuje životy a zdravie ľudí. Poskytujeme finančnú aj nefinančnú pomoc Ukrajine aj susedným krajinám, ktoré zaisťujú pomoc veľkému počtu utečencov. HARTMANN Group podporuje aj rodinných príslušníkov svojich ukrajinských zamestnancov, ktorí museli z Ukrajiny utiecť.

Výročnú správu a účtovnú závierku za rozpočtový rok 2021 nájdete na adrese hartmann.de/ir.

Informačný servis

Viac k témam: PR
Zdroj: Webnoviny.sk – Finančné výsledky Hartmann Group za rok 2021 ovplyvnila pandémia koronavírusu a pokrok v transformačnom programe © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *