EIB podpísala s VÚB zmluvu na 50 miliónov EUR na zlepšenie prístupu k financovaniu na Slovensku

20.10.2023 (SITA.sk) –
Európska investičná banka a Všeobecná úverová banka podpísali dohodu o financovaní, na základe ktorej budú môcť slovenské podniky a verejný sektor získať nové finančné prostriedky.
Približne 90 % pôžičky by sa malo sprístupniť v kohéznych oblastiach EÚ, ktoré sú spolu s bojom proti zmene klímy hlavnou prioritou EIB.
Očakáva sa, že zmluva o úvere na sumu 50 miliónov EUR podporí nové investície do slovenského hospodárstva vo výške najmenej 100 miliónov EUR.

Európska investičná banka (EIB) podpísala zmluvu o úvere v objeme 50 miliónov EUR so Všeobecnou úverovou bankou (VÚB) s cieľom vytvoriť dodatočné úvery pre slovenské malé a stredné podniky, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a subjekty verejného a súkromného sektora. Očakáva sa, že pôžičku EIB navýši VÚB a ďalší poskytovatelia financovania, aby sa sprístupnilo najmenej 100 miliónov EUR v podobe nového financovania pre malé a stredné projekty na Slovensku. Približne 90 % financií uvoľnených EIB by malo slúžiť na podporu kohéznych oblastí, a tým pomôcť znížiť regionálne rozdiely podľa politiky súdržnosti EÚ.

“VÚB má bohaté skúsenosti s realizáciou produktov EIB prostredníctvom svojej siete pobočiek v kohéznych regiónoch,” uviedla vedúca kancelárie EIB v Bratislave Zuzana Kaparová. “Preto sme radi, že môžeme opäť nadviazať na naše partnerstvo a sprístupniť relevantné financovanie projektov na Slovensku. Okrem boja proti zmene klímy je pre EIB hlavnou prioritou politika súdržnosti, pričom 44 % nášho financovania v roku 2022 išlo do kohéznych regiónov. Tieto dve priority sa navzájom dopĺňajú a kohézne regióny získali v roku 2022 približne polovicu z celkového objemu úverov EIB na opatrenia v oblasti klímy a environmentálnu udržateľnosť.”

Najmenej polovica celkového nového úverového portfólia je určená pre miestne malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, zvyšok je zameraný na financovanie subjektov verejného sektora a iných oprávnených súkromných subjektov. Očakáva sa, že najmenej 10 % financovania podporí projekty relevantné z hľadiska klímy, zamerané na energetickú efektívnosť v budovách a priemyselných objektoch, ako aj na udržateľnú mobilitu, napríklad elektrické vozidlá, autobusy a vlaky.

“Táto nová zmluva s EIB, najmä v čase rastúcich úrokových nákladov, je nepochybne dobrou správou a vítanou možnosťou ako podporiť malé a stredné podniky, spoločnosti so strednou kapitalizáciou, ale aj verejný sektor zvýhodnenou úrokovou sadzbou zo strany VÚB financovaním investičných projektov našich klientov zameraných na hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj. Veľmi pekne ďakujeme EIB za dôveru a spoluprácu,” doplnil Jozef Kausich, generálny riaditeľ VÚB.

Predpokladá sa, že časť operácie zameraná na malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou prispeje k lepšiemu prístupu k financovaniu v tomto sektore. Kombinácia úveru EIB za atraktívnu cenu s vlastnými zdrojmi VÚB umožní VÚB poskytnúť konečným príjemcom výhodnejšie podmienky financovania (dlhšie doby splatnosti, nižšie a flexibilnejšie sadzby).

Informačný servis

Viac k témam: financovnie, PR
Zdroj: SITA.sk – EIB podpísala s VÚB zmluvu na 50 miliónov EUR na zlepšenie prístupu k financovaniu na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *