Nestlé plánuje vo svojich závodoch v Slovenskej a Českej republike ušetriť až 20 ton plastov ročne.
Užívateľ sa môže dozvedieť o súčasnom fungovaní inštitúcií mesta, škôl, verejných priestranstiev a pietnych miest, či doprave a parkovaní.
Najväčšia profesijná asociácia v oblasti STK služieb na Slovensku víta návrh na zrušenie povinnosti lepiť kontrolné nálepky na čelné sklo vozidiel, poukazuje však na novú povinnosť, ktorá neguje celkový očakávaný pozitívny dopad tohto návrhu.
Poslanecký návrh zákona z dielne koalície má umožniť kandidovať za šéfa prokuratúry aj právnikom, ktorí nie sú prokurátormi.
V oranžovej fáze sa nachádza Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera v Lučenci.
Tranzit Slovákov cez územie Českej republiky je možný na základe uznesenia českej vlády, ktorým boli stanovené výnimky zo zákazu vstupu cudzincov na ich územie.
Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) povedal, že nestačí, ak Boris Kollár nebude používať akademický titul.
Najvyšší súd SR dospel k záveru, že sťažnosť zatknutého nie je odôvodnená.
Vláda musí do 30 dní po svojom menovaní predstúpiť pred parlament, predložiť mu svoj program a požiadať o vyslovenie dôvery.
Ešte v apríli pritom u Kičuru zasahovala NAKA, domová prehliadka súvisela s podozreniami z machinácií pri verejnom obstarávaní.