Podľa COVID semaforu začnú pobočky poisťovne pracovať v zelenom režime za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.
Používanie zeleného dokladu už v súčasnosti nemá podľa poisťovní opodstatnenie.
Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku v apríli tohto roka dosiahla 4,56 %, oproti marcu sa znížila o 1,30 percentuálneho bodu.
Odborníci jednoznačne odporúčajú poistiť sa každému podnikateľovi, či už sa jedná o živnostníka alebo väčšiu spoločnosť.
Novelou zákona sa stanoví aj percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri týchto chorobách.
Starodôchodcom je penzista, ktorému Sociálna poisťovňa priznala jeho dôchodok pred 1. januárom 2004.