Medziročne sa počet poberateľov dávok v hmotnej núdzi minulý mesiac znížil o 7,8 tisíca.
Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku v apríli tohto roka dosiahla 4,56 %, oproti marcu sa znížila o 1,30 percentuálneho bodu.
Podľa COVID semaforu začnú pobočky poisťovne pracovať v zelenom režime za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení.
Novelou zákona sa stanoví aj percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť pri týchto chorobách.
Starodôchodcom je penzista, ktorému Sociálna poisťovňa priznala jeho dôchodok pred 1. januárom 2004.
Oproti septembru išlo o pokles o 560 poberateľov dávky.